b. 1975, South Africa

Nicholas Hlobo Artworks

Ivulandlela by Nicholas Hlobo contemporary artwork mixed media
Nicholas Hlobo Ivulandlela, 2018 Ribbon and leather on canvas
120 x 180 x 20 cm
Goodman Gallery Contact Gallery
Ulwandle Lwephakade by Nicholas Hlobo contemporary artwork painting, mixed media
Nicholas Hlobo Ulwandle Lwephakade, 2021 Ribbons and acrylic paint on Belgian Linen
100 x 150 cm
Goodman Gallery Contact Gallery
Umphanga Wesilokazi Sasentlango by Nicholas Hlobo contemporary artwork sculpture, mixed media
Nicholas Hlobo Umphanga Wesilokazi Sasentlango, 2021 Ribbons and leather on Belgian linen canvas
160 x 250 x 14 cm
Goodman Gallery Contact Gallery
Unomalanga by Nicholas Hlobo contemporary artwork painting, mixed media
Nicholas Hlobo Unomalanga, 2021 Coloured thread and paint on canvas
120 x 180 cm
Sold
Goodman Gallery
Umnikelo by Nicholas Hlobo contemporary artwork sculpture
Nicholas Hlobo Umnikelo, 2018 Ribbon and leather on canvas
180 x 120 x 120 cm
Lehmann Maupin Contact Gallery
Isingxobo by Nicholas Hlobo contemporary artwork mixed media
Nicholas Hlobo Isingxobo, 2018 Ribbon and leather on canvas
Lehmann Maupin Contact Gallery
Ibele by Nicholas Hlobo contemporary artwork mixed media
Nicholas Hlobo Ibele, 2018 Ribbon and leather on canvas
160 x 250 cm
Lehmann Maupin Contact Gallery
Dyumpu by Nicholas Hlobo contemporary artwork sculpture
Nicholas Hlobo Dyumpu, 2019 Copper
180 x 115 x 150 cm
Lehmann Maupin Contact Gallery
Ibuthathaka by Nicholas Hlobo contemporary artwork mixed media
Nicholas Hlobo Ibuthathaka, 2019 Ribbon and leather on canvas
120 x 180 cm
Lehmann Maupin Contact Gallery
Jong' emva rhamncwa ndini by Nicholas Hlobo contemporary artwork sculpture
Nicholas Hlobo Jong' emva rhamncwa ndini, 2017 Painted leather, wood, ribbon, steel, adjustable papier mâché mannequin, skull, and horns
128 x 196 x 212 cm
Lehmann Maupin Contact Gallery
Babelana ngentloko by Nicholas Hlobo contemporary artwork mixed media
Nicholas Hlobo Babelana ngentloko, 2017 Ribbon and leather on linen canvas
160 x 250 cm
Lehmann Maupin Contact Gallery
Ingcambu yemvelo by Nicholas Hlobo contemporary artwork mixed media
Nicholas Hlobo Ingcambu yemvelo, 2018 Ribbon and leather on canvas
160 x 250 cm
Lehmann Maupin Contact Gallery
Ingqimba yokukhanya esisiqalo by Nicholas Hlobo contemporary artwork mixed media
Nicholas Hlobo Ingqimba yokukhanya esisiqalo, 2017 Ribbon and leather on canvas
180 x 100 cm
Lehmann Maupin Contact Gallery
Bhavuma by Nicholas Hlobo contemporary artwork mixed media
Nicholas Hlobo Bhavuma, 2017 Ribbon and leather on canvas
120 x 180 cm
Lehmann Maupin Contact Gallery
Dangazela by Nicholas Hlobo contemporary artwork mixed media
Nicholas Hlobo Dangazela, 2017 Ribbon and leather on canvas
120 x 180 cm
Lehmann Maupin Contact Gallery
Mphephethe uthe cwaka (element 6) by Nicholas Hlobo contemporary artwork sculpture
Nicholas Hlobo Mphephethe uthe cwaka (element 6), 2017 Brass, bronze, and copper
179 x 86 x 50 cm
Lehmann Maupin Contact Gallery
Mphephethe uthe cwaka (element 5) by Nicholas Hlobo contemporary artwork sculpture
Nicholas Hlobo Mphephethe uthe cwaka (element 5), 2017 Brass, bronze, and copper
192 x 100 x 65 cm
Lehmann Maupin Contact Gallery
Mphephethe uthe cwaka (element 4) by Nicholas Hlobo contemporary artwork sculpture
Nicholas Hlobo Mphephethe uthe cwaka (element 4), 2017 Brass, bronze, and copper
108 x 220 x 103 cm
Lehmann Maupin Contact Gallery
Mphephethe uthe cwaka (element 3) by Nicholas Hlobo contemporary artwork sculpture
Nicholas Hlobo Mphephethe uthe cwaka (element 3), 2017 Brass, bronze, and copper
81 x 132 x 120 cm
Lehmann Maupin Contact Gallery
Mphephethe uthe cwaka (element 1) by Nicholas Hlobo contemporary artwork sculpture
Nicholas Hlobo Mphephethe uthe cwaka (element 1), 2017 Brass, bronze, and copper
55 x 236 x 98 cm
Lehmann Maupin Contact Gallery
Ixhegokazi by Nicholas Hlobo contemporary artwork mixed media
Nicholas Hlobo Ixhegokazi, 2017 Ribbon on canvas
100 x 100 cm
Lehmann Maupin Contact Gallery
Lind'ubusi by Nicholas Hlobo contemporary artwork mixed media
Nicholas Hlobo Lind'ubusi, 2017 Ribbon on canvas
130 x 130 cm
Lehmann Maupin Contact Gallery
Umkhono by Nicholas Hlobo contemporary artwork mixed media
Nicholas Hlobo Umkhono, 2017 Ribbon and leather on canvas
120 x 120 cm
Lehmann Maupin Contact Gallery
Nasentlango zikhona iziqhamo by Nicholas Hlobo contemporary artwork mixed media
Nicholas Hlobo Nasentlango zikhona iziqhamo, 2017 Ribbon and leather on canvas
78.47 x 314.96 cm
Lehmann Maupin Contact Gallery
No results found.